Danish Innovation Network INVIO enters a new faze

The network goes by the name INVIO. INVIO is a Danish name that stands for, Innovation Network for Experience Economy (Danish: Innovationsnetværk for Oplevelsesøkonomi). It’s a collaboration between Roskilde University, The Technological Institute, Aalborg University and CKO The Center for Culture and Experience Economy.

INVIO is a network for knowledge sharing concerning the experience economy. It’s an opportunity for Danish businesses to have access to innovation resources, and it provides access to the latest knowledge about the experience economy.

Through INVIO’s website http://invio-net.dk/ businesses can have access to innovation topics, a knowledge bank and information about innovation events.

Below you can find an introduction in Danish by Flemming Sørensen from the ISE institute at Roskilde University:

INVIO

Innovation, nye forretningsmodeller og samarbejder i gastro-erhvervene
Oplevelsesøkonomien giver gastro-erhvervene nye muligheder for forretningsudvikling gennem kreativitet, innovation og nye samarbejder. Der findes for eksempel spændende udviklingspotentialer i krydsfeltet mellem oplevelsesøkonomi og lokal mad, i forbindelse med udvikling af nye samarbejder mellem sektorer relateret til gastro-erhvervene (blandt andet mellem råvare-producenter og turist-virksomheder) og indenfor convenience food. Disse og andre områder besidder potentialer der kan øge væksten og konkurrenceevnen i gastro-erhvervene. Dette kan lykkes via samspil og videndeling mellem virksomheder og videninstitutioner om oplevelsesbaseret innovation i gastro-erhvervenes forskellige værdikæder.

Din virksomhed kan være med
Innovationsnetværket er åbent for virksomheder med relation til gastro-erhvervenes værdikæder. Dette inkluderer traditionelle produktionsvirksomheder (fra både landbrug og fiskeri og såvel store produktionsvirksomheder som små niche-producenter), virksomheder fra detailleddet (små specialbutikker såvel som store kæder), restauranter, m.m. Det inkluderer ligeledes andre virksomheder, der er involveret i skabelsen, distributionen og salget af elementer, der indgår i oplevelser hvori gastronomi udgør en vigtig del af oplevelsen.

Som virksomhed får du
Der ligger et stort potentiale i at vende den klassiske jord-til-bord-værdikæde om, og skabe en ny bord-til-jord-værdikæde. Denne værdikæde tager udgangspunkt i produkter, services og oplevelser, der efterspørges af kunderne, forbrugerne og andre led i værdikæden. For gastro-erhvervene vil det i høj grad dreje sig om en udvikling mod at udnytte de mangefacettede oplevelsespotentialer der ligger i gastronomien og i den relaterede produktion, salg og service. Innovationssnetværket støtter denne udvikling i virksomhederne gennem samarbejder, der blandt andet fokuserer på nytænkning af værdikæder og etableringen af nye værdikæder på tværs af sektorer. Kort fortalt; strategisk brug af oplevelser i forretningsudviklingen.
•Vi tilbyder konkrete innovationsforløb, der skaber innovative gastro-relaterede produkter, services og oplevelser, gennem nytænkende samarbejder på tværs af værdikæder.
INVIO Kontakt person:
Jepser Zeihlund – jze@ruc.dk